A FEGAMP INSTA AOS CONCELLOS POR PETICIÓN DE MEDIO RURAL A SUSPENDER PROVISIONALMENTE AS AUTORIZACIÓNS PARA LANZAR FOGUETES NAS FESTAS

O presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Xosé Crespo Iglesias, remitiu un comunicado a todos os concellos de Galicia instándoos, por petición da Consellería de Medio Rural, a suspender provi