FEMP - AXUDAS PARA O FINANCIAMENTO DE ACTIVIDADES A DESENVOLVER POLAS CORPORACIÓNS LOCAIS EN MATERIA DE MOCIDADE DURANTE 2020-2021. PRAZO: 21-02-2021

Data: 

martes, 2 Febreiro, 2021 (Todo o día) a domingo, 21 Febreiro, 2021 (Todo o día)

 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS

 

Axudas para o financiamento de actividades a desenvolver polas Corporacións Locais en materia de mocidade durante 2020-2021

En virtude da Resolución do 10 de decembro de 2020 do Instituto da Mocidade, pola que se concede unha subvención directa á Federación Española de Municipios e Provincias, para a realización de actuacións dirixidas aos mozos e mozas mediante o desenvolvemento de programas no ámbito local, de conformidade co establecido no Real Decreto 1044/2020, do 24 de novembro, polo que se regula a concesión directa de subvencións do Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 e os seus organismos públicos a diversas entidades e, conforme ao establecido na súa cláusula cuarta, apróbanse as seguintes bases para a concesión de axudas e selección de actuacións en materia de mocidade promovidas por Entidades Locais durante 2020-2021.

Obxecto 

A presente convocatoria ten por obxecto incentivar actuacións consideradas de interese público e social que promovan os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible cuarto, quinto, décimo e décimo terceiro, para os mozos e mozas, de 16 a 35 anos, no ámbito local.

Eixos de Actuación 

Os eixos de actuación son os seguintes:

a) Fomentar unha educación inclusiva, equitativa e de calidade, promovendo oportunidades de aprendizaxe.

b) Promover a igualdade entre os xéneros e o empoderamento das mulleres.

c) Reducir as desigualdades, prestando especial atención ás necesidades das poboacións desfavorecidas e marxinadas.

d) Combater o cambio climático e os seus efectos. Os proxectos ou programas de actuación que se presenten deberán especificar con claridade o seu contido e estar ben definidos para o obxectivo proposto.

Financiamento

Para o financiamento das devanditas actuacións destinarase a cantidade de cento oitenta mil euros (180.000 €), que se asignará conforme á seguinte distribución territorial por tramos de poboación:

 32.000 euros para a concesión de 2 axudas, de 16.000 euros cada unha, a proxectos ou programas de actuación a desenvolver por entidades locais de poboación superior a 50.000 habitantes.

 24.000 euros para a concesión de 2 axudas, de 12.000 euros cada unha, a proxectos ou programas de actuación a desenvolver por entidades locais de poboación entre 20.001 e 50.000 habitantes.

 48.000 euros para a concesión de 6 axudas, de 8.000 euros cada unha, a proxectos ou programas de actuación a desenvolver por entidades locais de poboación entre 5.001 e 20.000 habitantes.

 58.500 euros para a concesión de 13 axudas, de 4.500 euros cada unha, a proxectos ou programas de actuación a desenvolver por entidades locais de poboación entre 1.001 e 5.000 habitantes.

 17.500 euros para a concesión de 7 axudas, de 2.500 euros cada unha, a proxectos ou programas de actuación a desenvolver por entidades locais con poboación de ata 1.000 habitantes.

Presentación de solicitudes e documentación

As Corporacións Locais deberán cumprimentar en castelán e enviar por correo electrónico (convocatoria.juventud@femp.es) ou  ou por correo postal (FEMP - Secretaría da Comisión de Mocidade e Infancia. C/ Nuncio, 8, 28005 Madrid), a seguinte documentación:

1. Ficha de solicitude que, baixo a denominación de Anexo I, atópase publicada en www.femp.es (Comisións de traballo / Áreas temáticas / Mocidade e Infancia / Convocatoria de Proxectos MOCIDADE 2020-21).

2. Anexo II. Memoria do proxecto.

3. Proxecto completo.

4. Breve memoria das actividades impulsadas desde a Corporación Local en 2019 en materia de mocidade.

O prazo de presentación da devandita documentación será de vinte días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria de axudas na Web da FEMP, quedando fóra de prazo as solicitudes cuxo rexistro sexa posterior ao 21 de febreiro de 2021.

 

 

Descargas: