A Femp satisfeita co compromiso polo Goberno en materia de estabilidade orzamentaria