FERNÁNDEZ E SUÁREZ-MIRA ACORDAN ESTREITAR A COLABORACIÓN ENTRE AMBAS ENTIDADES

 

A Egap comprometeu, a instancias do presidente da Fegamp, a corrección nunha publicación súa dos datos sobre eficacia recadatoria dos concellos galegos e que inducían