FONDO DE RECUPERACIÓN NEXT GENERATION EU

O 27 de maio de 2020 a Unión Europea aprobou o Plan Europeo de Recuperación Next Generation EU, un instrumento temporal extraordinario que complementa o Marco Financeiro Plurianual 2021-27, como resposta á crise do coronavirus. O obxectivo é mitigar o impacto económico e social da pandemia de coronavirus e facer que as economías e sociedades europeas sexan máis sostibles e resilientes e estean mellor preparadas para os retos e as oportunidades das transicións ecolóxica e dixital.

Next Generation EU está dotado con 750.000 millóns de euros (360.000 millóns de euros en préstamos reembolsables e 390.000 millóns de euros en transferencias non reembolsables) que se canalizarán ata finais de 2026. A parte que corresponde os préstamos reembolsables terase que devolver antes do 31 de decembro de 2058.

 

Next Generation EU estrutúrase da seguinte maneira:

  • Mecanismo Europeo de Recuperación e Resiliencia (MRR)elemento central de NextGenerationEU, con 672.500 millóns de euros en préstamos e subvencións. Para recibir apoio financeiro no marco do MRR, os Estados membros da Unión Europea deben preparar Plans Nacionais de Recuperación e Resiliencia nos que se estableza o programa de investimentos e reformas para os anos 2021-23.
  • REACT-EU: Axuda á Recuperación para a Cohesión e os Territorios de Europa, con 47.500 millóns de euros. Os fondos poñeranse á disposición de o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), de o Fondo Social Europeo (FSE) e de o Fondo de Axuda Europea para as Persoas Máis Desfavorecidas (FEAD). Estes fondos adicionais achegaranse en 2021-2022 con cargo a NextGenerationEU e en 2020, a través dunha revisión específica do actual marco financeiro. Trátase de fondos adicionais no marco da Política de Cohesión, cunhas condicións específicas e cunha maior flexibilidade na súa xestión, que levará a cabo a través das Comunidades Autónomas.
  • Fondos adicionais a outros programas ou fondos europeos, como Horizonte 2020, InvestEU, Desenvolvemento Rural ou o Fondo de Transición Xusta (FTJ).

Next Generation EU implicará para España, aproximadamente, uns 140.000 millóns de euros en forma de transferencias e préstamos para o período 2021-2026. Para iso:

No marco do MRR, España elabora o seu Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resilencia sobre catro eixos transversais: a transición ecolóxica, a transformación dixital, a cohesión territorial e social, e a igualdade de xénero. O 70% das transferencias non reembolsables concedidas polo MRR deberá ser comprometido pola Comisión Europea en 2021 e 2022. O 30% restante comprometerase enteiramente a finais de 2023 e poderá executarse ata 2026.España remitirá o Plan definitivo á Comisión Europea antes do 30 de abril de 2021, quen dispón de 2 meses para avalialo. Posteriormente, no prazo de 4 semanas, o Consello emitirá a súa opinión sobre o cumprimento dos fitos e obxectivos incluídos no Plan. 

No marco de REACT-EU, España recibirá algo máis de 12.000 millóns de euros para a súa execución en 2021-2022, dos que 441 millóns de euros corresponden a Galicia.

 

 

Páxina web da Comisión Europea: Plan de Recuperación para Europa 

Páxina web do Goberno de España: Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia

Páxina web da Xunta de Galicia: Next Generation Galicia
 
 
 
Fonte: Deputación A Coruña. Actualizado a 17-03-2021