Foro Galego Local de Economía Circular

O Foro Galego Local de Economía Circular quere servir de espazo de intercambio de experiencias, boas prácticas e coñecemento  entre as entidades locais galegas.

O Foro, que ten natureza permanente e se desenvolverá a través de sesións periódicas ao longo do ano, ten a finalidade de identificar as necesidades e boas prácticas das entidades locais galegas no marco da aplicación dos novos obxectivos de economía circular.

Ao mesmo tempo, o Foro constitúese como unha vía para a divulgación de coñecemento entre as entidades locais galegas sobre as esixencias normativas e de xestión implícitas na nova regulación de residuos, e como espazo colaborativo para dar resposta a problemas comúns na xestión local de residuos.