FORO SOBRE A INCIDENCIA DA LEI DE RACIONALIZACION E SOSTIBILIDADE DA ADMINISTRACION LOCAL