Lei 40/2015.

Data: 

17/04/2018

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon lei402015.pdf2.56 MB