Medio Ambiente e Fegamp traballarán na procura dun correcto tratamento das augas residuais e un sistema tarifario uniforme que premie o aforro

Na Xornada Informativa sobre a Mellora da Xestión da Augas nos Concellos de Galicia o presidente da Fegamp anunciou o acordo dun plan de pequenas obras hidráulicas nos concellos dotado con 200.000 euros por instalación&