NOTA INFORMATIVA DO MINISTERIO DE FACENDA SOBRE INVERSIÓNS FINANCEIRAMENTE SOSTIBLES

Nova nota do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (MINHAP) relativa ao contido do Grupo de Programas 933, Xestión do Patrimonio, a efectos da súa consideración na aplicación da disposición adicional decimosexta do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.  

Xúntase texto íntegro da nota informativa.

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon Texto da nota informativa17.77 KB