NOVA PLATAFORMA PARA A SOLICITUDE E TRÁMITE INSS

O Instituto Nacional da Seguridade Social creou unha plataforma para a solicitude e trámite das prestacións de Seguridade Social, que permite á cidadanía realizar xestións ante o INSS sen necesidade de desprazamento.

Toda a información no seguinte enlace:  https://tramites.seg-social.es/

A característica fundamental é que non require identificación electrónica para a realización de trámites on line.

A continuación pode descargar a cartelería en formato A3 para expoñer nas dependencias dos concellos, se así se estima oportuno, ou en formato A4 para entregar á cidadanía naqueles actos informativos nos que se detecte a necesidade de comunicar esta nova vía.

Na Revista da Seguridade Social publicouse información ao respecto, que pode ser de utilidade : https://revista.seg-social.es/2021/06/24/como-realizar-tramites-en-el-inss-de-manera-telematica-sin-certificado-digital-ni-clve/

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon CARTEL A31.28 MB
PDF icon CARTEL FORMATO A41006.6 KB