Novas Actualizacións do Fondo de Inversión Local: Pregos de cláusulas administrativas dos contratos de obras