O Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia organiza as Xornadas sobre “El presente y el futuro del Ferrocarril en Galicia”

O obxectivo destas xornadas é, por unha parte, dar a coñecer o estado dos proxectos e das obras que en relación co ferrocarril de alta velocidade se están realizando en Galicia e, por outra, o que