O FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL AUMENTA UN 12,45% NA LIÑA DE INCREMENTAR A AUTONOMÍA MUNICIPAL

A Executiva da FEGAMP analizará a proposta de Economía para proceder antes de 2009 á liquidación da contía do fondo complementario que quedou comprometido no Pacto Local e que non se fixo efectiva no