O presidente da Fegamp asinou convenios de formación contínua para persoal da administración local cos presidentes das deputacións de Ourense e Pontevedra 

  • A oferta en formación continua para o exercicio 2008 alcanza os 30 cursos.

  • Estase a facer un esforzo por incrementar o número de cursos “on line”, considerando o ensino na rede como “a metodoloxía formativa do futuro”.

  • O obxectivo para o presente exercicio é que a parte práctica ocupe o 50% da acción formativa dos cursos.

  • A oferta formativa ten variado, segundo a demanda, ao longo dos últimos anos. Así, os cursos básicos de informática van deixando espazo a unh