O sábado 24 de abril, sae publicada no BOE a Orde sobre o procedemento de concesión de subvencións para paliar os danos producidos polos incendios forestais e outras catástrofes naturais acontecidas en varias Comunidades Autónomas