PROPOSTA DE ADHESIÓN PARA OS CONCELLOS Á REDE DIXITAL DE SEGURIDADE E EMERXENCIAS DE GALICIA