PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE A VALEDORA DO POBO E A FEGAMP PARA O DESENVOLVEMENTO DE INICIATIVAS DE COLABORACIÓN

O obxecto do presente protocolo é promover a cooperación entre as partes e desenvolver actividades conxuntas en ámbitos nos que exista un interese común.

Entre estes obxectos atópanse os definidos nas Cláusulas Segunda (información ou as actuacións que consideren de interese común) e Terceira (xornadas formativas) e calquera outro que encaixe na anterior definición do obxecto do protocolo, segundo acordo entre as partes por medio da Comisión Mixta prevista na Cláusula Cuarta.

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon Texto do Protocolo1.56 MB