PROTOCOLO ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO, A FEGAMP, O COLEXIO OFICIAL DE AXENTES DA PROPIEDADE INMOBILIARIA DA CORUÑA E O COLEXIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE GALICIA PARA A DIFUSIÓN DA PLATAFORMA DE NÚCLEOS RURAIS EN ESTADO DE ABANDONO

O obxecto é desenvolver as medidas oportunas para difundir a plataforma de núcleos rurais abandonados entre os concellos e profesionais da intermediación inmobiliaria, coa finalidade última de acadar a recuperación destes núcleos, mediante a rehabilitación dos inmobles, e de darlles unha nova vida a través da reactivación demográfica.

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon Texto do Protocolo2.16 MB