PROTOCOLO ESPECIAL DO PLATERGA FRONTE O RISCO DE PANDEMIA DE GRIPE EN GALICIA (PEPGAL)