Reunión do Presidente e Xunta de Voceiros coa conselleira de Traballo

A Xunta abonará por anticipado o 100 por cento dos pagamentos dos servizos sociais que prestan os concellos