A SETENZA FAVORABLE Á FEGAMP PARA A DECLARACIÓN COMO BICES DOS PARQUES EÓLICOS ABRE A PORTA DA MODIFICACIÓN DO DECRETO DO CATASTRO 

A Fegamp traballa, en coordinación coa Femp, para introducir na nova redacción a lexitimación dos concellos para poder recorrer contra as valoracións catastrais ante a xerencia do Estado

Advirte “aos que non se decatan” que a Fegamp xa se pronuncio sobre o decreto na Asemblea de novembro. A Fegamp esixirá medidas compensatorias se a súa aplicación minora a capacidade recadatoria, pero considera prematuro sacar conclusións, porque o decreto está en fase de valoración.

Santiago, 08 de xullo de 2008. A Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) leva traballando no seguimento das consecuencias para os concellos do Decr