Un informe do Rexistro de Economistas afirma que os concellos galegos recuadan en impostos un 35% menos que a media

Propoñen unha nova Lei de Bases e outra de Facendas Locais e un novo modelo de Financiamento Local. Os municipios galegos están entre os que recaudan con maior eficacia.