A unidade técnica de novas tecnoloxías da FEMP organiza a "Xornada Nacional sobre casos reales de implantación da Eadministración nas entidades locais"

Esta xornada terá lugar en Lleida o vindeiro día 3 de marzo de 2011.