A Universidade de Santiago, e o Concello de Lalín, coorganizan o curso de verán "NOVAS FRONTEIRAS NA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES:EDUCAR PARA A IGUALDADE DE TRATO".

Isto é posible grazas a colaboración institucional e privada, xa que o curso coorganizado pola Universidade de Santiago, a través do Dpto. MIDE da Facultade de CC. da Educación e o Concello de Lalín, a través d