XII Xornadas sobre Colaboración das Policías Locais e as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado. A Coruña 30 de setembro e 1 de outubro de 2009

Carlos Fernández preside a inauguaración das xornadas en nome do presidente da FEMP