Xornada “Presente e futuro da xestión dos residuos municipais ante o novo marco lexislativo"

DATA: 26 de febreiro de 2014
LUGAR: Deputación de Pontevedra (Pazo Provincial). Avenida Montero Ríos, s/n.
Organizan: FEMP e Deputación de Pontevedra
Colaboran: MAGRAMA, Ecoembes, ANEPMA e FEGAMP

REMITIR A FOLLA DE INSCRICIÓN Á SEGUINTE DIRECCION:
FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEMP)
SUBDIRECCION DE DESARROLO SOSTENIBLE
TELÉFONO: 913643700
EMAIL: srentero@femp.es