Gráficos e Informes

Ministerio de Facenda  publicou a participación definitiva das entidades locais...

Datos de débeda viva das entidades locais a 31/12/2017. A Fegamp elaborou un resumo gráfico que pode ver neste apartado.  

Para consultar...

Datos de débeda viva das entidades locais a 31/12/2016. A Fegamp elaborou un resumo gráfico que pode...

Publicados os datos de débeda viva das entidades locais a 31/12/2015. A Fegamp elaborou un...

O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas publicou a participación definitiva das entidades locais nos ingresos do estado (PIE) do ano...

Publicados os datos de débeda viva das entidades locais a 31/12/2014. A Fegamp elaborou un ...

Páxinas