Actividade

23 e 24 setembro 2024: Xornada "Contratación pública estratéxica de xestión de residuos municipais: recomendacións e boas prácticas"

A xornada “Contratación pública estratéxica de xestión de residuos municipais: recomendacións e boas prácticas” ten por obxectivo analizar a realidade da contratación pública da xestión dos residuos municipais, concretamente os contratos de recollida e transporte de resi