Convocatorias MFP

17/12/2021

O FONDO DA UNIÓN EUROPEA PARA AS CIDADES ABRE A TERCEIRA CONVOCATORIA DE AXUDAS

O 13 xullo abriuse a primeira convocatoria do programa LIFE no período 2021-2027, o cal comprende catro  sub-programas: biodiversidade e natureza, calidade de vida e economía circular, mitigación do cambio climático e adaptación, e a transición enerxética.

16/07/2021 a 01/12/2021

 

Axencia Instituto Enerxético de Galicia 

15/07/2021 a 16/08/2021

 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda