Áreas > Formación

Formación Continua

Ligazóns en Formación Continua

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 2021: 1ª CONVOCATORIA

  • PERÍODO DE INSCRICIÓN: 7 días naturais (do 1 ao 7 de marzo de 2021, ambos incluídos)
  • CONVOCATORIAS: Estamos a expensas da contía total destinada ao plan de Formación continua 2021 para  facer una 2ª convocatoria. No momento en que poidamos levala a cabo, publicarémola na nosa web, do mesmo xeito que esta 1ª convocatoria.
  • CURSOS A SOLICITAR: Este ano pódense solicitar un máximo de 4 cursos: 2 na primeira convocatoria e 2 na segunda convocatoria. A persoa solicitante polo tanto tería que enviar dúas fichas, unha para cada convocatoria cun máximo de 2 cursos en cada unha.
  • FICHA DE INSCRICIÓN: A ficha de inscrición ten que descargarse no ordenador para poder ser cuberta e que poida funcionar correctamente. Non hai que imprimila so cubrila e darlle a enviar. Non hai campo de sinatura polo que hai que xuntar obrigatoriamente o encabezado da nómina.
Problemas para ver algún ficheiro?

Algún navegador permite abrilo, cubrilo e asinalo electrónicamente sen ter que gardalo no ordenador.

No caso contrario pode descargalo pulsando sobre o ligazón do ficheiro co botón dereito do rato e pulsando en "Gardar ligazón como...".

Unha una vez gardado no seu ordenador xa pode cubrilo, asinalo e envialo.

A ficha de inscrición débese descargar no ordenador para que funcione correctamente.

Descargas: 

Páxinas