Áreas > Formación

Formación Continua

Ligazóns en Formación Continua

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 2021: 2ª CONVOCATORIA

  • PERÍODO DE INSCRICIÓN: PECHADO
  • As fichas recibidas despois do período de inscrición, rematado o 22 de xuño, serán consideradas FORA DE PRAZO. No caso de haber prazas vacantes nalgún curso abriremos a inscrición ata que se complete.
  • INSCRICIÓN: É obrigatorio certificar a vinculación como persoal da administración local, coa cabeceira da nómina, ou a sinatura electrónica na que figure o selo electrónico da entidade local, ou calquera outro certificado que o acredite. Sen calquera deles non se poderá rexistrar a solicitude.
  • NÚMERO DE CURSOS: poden solicitar  2 cursos.
  • SELECCIÓN DE ADMITIDOS: Cando se faga a selección dos alumnos  enviaremos  un correo aos admitidos polo que solicitamos que revisen o correo e o spam, posto que hai un prazo para renunciar ou aceptar o curso e, no caso de non contestar, serían penalizados.
Problemas para ver algún ficheiro?

Algún navegador permite abrilo, cubrilo e asinalo electrónicamente sen ter que gardalo no ordenador.

No caso contrario pode descargalo pulsando sobre o ligazón do ficheiro co botón dereito do rato e pulsando en "Gardar ligazón como...".

Unha una vez gardado no seu ordenador xa pode cubrilo, asinalo e envialo.

 

Descargas: 

Páxinas