Áreas > Formación

Formación Continua

Ligazóns en Formación Continua

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 2021: 1ª CONVOCATORIA

  • PERÍODO DE INSCRICIÓN: 7 días naturais (do 1 ao 7 de marzo de 2021, ambos incluídos)
  • PRAZO DE INSCRICIÓN: PECHADO. As fichas recibidas serán consideradas FORA DE PRAZO
  • CONVOCATORIAS: Estamos a expensas da contía total destinada ao plan de Formación continua 2021 para  facer una 2ª convocatoria. No momento en que poidamos levala a cabo, publicaremos na nosa web os cursos correspondentes a dita convocatoria.
Problemas para ver algún ficheiro?

Algún navegador permite abrilo, cubrilo e asinalo electrónicamente sen ter que gardalo no ordenador.

No caso contrario pode descargalo pulsando sobre o ligazón do ficheiro co botón dereito do rato e pulsando en "Gardar ligazón como...".

Unha una vez gardado no seu ordenador xa pode cubrilo, asinalo e envialo.

 

Descargas: