Actualidade Oficina de Consumo

 

O Instituto Galego do Consumo e da Competencia, pon en marcha os Veráns de LecerConsumo, consistente nun conxunto de actividades de carácter gratuíto postas a disposición dos Concellos para os efectos de que as poidan integrar nas diferentes iniciativas desenvolvidas par

 

 

Los derechos de pasajeros están regulados por el Reglamento europeo (CE) 261/2004.

 

Premios nacionais do concurso escolar 2014-2015 Consumópolis10: O teu consumo ten historia: 10 anos de Consumópolis, 30 anos de Consumo.