Axudas e Subvencións

07/06/2023 a 27/06/2023

 

Ministerio de Cultura e Deporte

Extracto da Orde do 31 de maio de 2023 pola que se convocan subvencións para a promoción da lectura e as letras españolas. BDNS (Identif.): 700846.

15/05/2023 a 15/06/2023

 

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

09/05/2023 a 08/06/2023

 

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

05/05/2023 a 05/06/2023

 

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade 

Páxinas