Axudas e Subvencións

01/06/2022 a 21/06/2022

 

Ministerio de Cultura e Deporte

Extracto da Orde do 25 de maio de 2022 pola que se convocan subvencións para a promoción da lectura e as letras españolas. BDNS (Identif.): 630093.

14/05/2022 a 13/06/2022

 

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación 

Páxinas