Axudas e Subvencións

04/08/2018 a 03/09/2018

 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

10/07/2018 a 23/08/2018

 

Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social

30/06/2018 a 20/07/2018

 

Ministerio de Cultura e Deporte

Extracto da Orde pola que se convoca o concurso de proxectos de animación á lectura María Moliner en municipios de menos de 50.000 habitantes correspondente ao ano 2018. BDNS(Identif.):405321.

Finalidade

Páxinas