Axudas e Subvencións

23/01/2018 a 22/02/2018

 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

31/01/2018 a 20/02/2018

 

Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

Extracto da resolución do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música, pola que se convocan axudas ao teatro e ao circo correspondentes ao ano 2018. BDNS(Identif.):383419.

31/01/2018 a 20/02/2018

 

Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

Extracto da resolución do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música, pola que se convocan axudas á danza, a lírica e a música correspondentes ao ano 2018. BDNS(Identif.):383422.

20/01/2018 a 19/02/2018

 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

 

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2017 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2018-2019.

Obxecto

Páxinas