Axudas e Subvencións

03/06/2017 a 03/07/2017

 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

ORDE do 19 de maio de 2017 pola que se convocan axudas dirixidas a escolas de música non dependentes desta consellería. BDNS(Identif.): 348687.

Obxecto

01/06/2017 a 30/06/2017

 

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 

RESOLUCIÓN do 18 de maio de 2017 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2017-2018. BDNS(Identif.): 347875.

Páxinas