Axudas e Subvencións

24/01/2017 a 23/02/2017

 

Axencia Turismo de Galicia 

21/01/2017 a 20/02/2017

 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

27/12/2016 a 26/01/2017

 

Axencia Galega das Industrias Culturais

RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2016 pola que se aproban as bases de subvencións a festivais do sector audiovisual e se convocan para o ano 2017. BDNS (Identif.): 326251

Obxecto

Páxinas