Axudas e Subvencións

27/12/2016 a 26/01/2017

 

Axencia Galega das Industrias Culturais

RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2016 pola que se aproban as bases de subvencións a festivais do sector audiovisual e se convocan para o ano 2017. BDNS (Identif.): 326251

Obxecto

 

Instituto Galego da Vivenda e Solo 

RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2016 pola que se crea o Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes.

14/09/2016 a 13/11/2016

 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

06/09/2016 a 05/10/2016

 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Páxinas