Axudas e Subvencións

24/04/2015 a 08/05/2015

 

Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

Resolución do 17 de abril de 2015, do Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais, pola que se convocan axudas para a organización de festivais e certames cinematográficos en España durante o ano 2015.

 

Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo

Real Decreto 287/2015, do 17 de abril, polo que se regula a concesión directa de subvencións para a adquisición de vehículos eléctricos en 2015 (Programa MOVELE 2015).

27/02/2015 a 15/05/2015

 

Consellería de Traballo e Benestar

ORDE do 18 de febreiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras dos premios á cooperación e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

Finalidade

16/04/2015 a 15/05/2015

 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

11/04/2015 a 10/05/2015

 

Consellería de Traballo e Benestar

ORDE do 27 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases do programa Deseñando o teu futuro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

Obxecto

10/04/2015 a 09/05/2015

 

Axencia Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, dos Premios Camiño de Santiago e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

Páxinas