Axudas e Subvencións

27/02/2015 a 15/05/2015

 

Consellería de Traballo e Benestar

ORDE do 18 de febreiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras dos premios á cooperación e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

Finalidade

16/04/2015 a 15/05/2015

 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

11/04/2015 a 10/05/2015

 

Consellería de Traballo e Benestar

ORDE do 27 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases do programa Deseñando o teu futuro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

Obxecto

10/04/2015 a 09/05/2015

 

Axencia Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, dos Premios Camiño de Santiago e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

Páxinas