Axudas e Subvencións

11/01/2014 a 11/02/2014

ORDE do 23 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.

11/01/2014 a 10/02/2014

ORDE do 23 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego en Galicia durante os anos 2014 e 2015.

01/01/2014 a 01/02/2014

RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2013 pola que se aproban as bases de subvencións a festivais do sector audiovisual e se convocan para o ano 2014.

01/01/2014 a 01/02/2014

ORDE do 20 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación e prospección de emprego no exercicio 2014.

ORDE do 4 de outubro de 2013 pola que se convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2013.

01/10/2013 a 15/10/2013

RESOLUCIÓN do 13 de setembro de 2013 pola que se aproba o Plan marco Programa de mellora de camiños de titularidade municipal 2013-2014, financiado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do PDR de Galicia 2007-2013.

Páxinas