Axudas e Subvencións

12/08/2019 

 

Consellería de Economía, Emprego e Industria 

05/08/2019 

 

Ministerio de Cultura e Deporte

Extracto da Resolución do 26 de xullo, da Subsecretaría, pola que se convocan axudas para proxectos de salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial correspondentes a 2019. BDNS (Identif.): 468690.

02/07/2019 

 

Consellería de Cultura e Turismo 

Orde do 24 de xullo de 2019 pola que se establecen as bases do Premio á innovación bibliotecaria de Galicia e se convoca para o ano 2019 (código de procedemento CT237A). BDNS (Identif.): 468866.

Páxinas