Axudas e Subvencións

27/11/2012

DECRETO 225/2012, do 15 de novembro, polo que se crea a Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social e se regula o seu funcionamento.

05/10/2012 a 05/11/2012

ORDE do 28 de setembro de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a actividades, actuacións ou medidas de concellos incluídos na Rede Natura 2000 e a súa convocatoria para os anos 2012, 2013 e 2014.

03/10/2012 a 03/11/2012

ORDE do 26 de setembro de 2012 pola que se convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2012.

08/09/2012

O Real Decreto-Lei 25/2012, de 7 de septembro, contén as medidas urxentes establecidas polo Goberno para paliar os danos producidos polos incendios forestais e outras catástrofes naturais ocurridos desde o pasado mes de xuño en España.

01/08/2012 a 03/09/2012

ORDE do 27 de xullo de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

26/06/2012 a 26/07/2012

ORDE do 15 de xuño de 2012 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria e a concellos e mancomunidades de municipios enmarcadas no programa Servizo de Voluntariado Xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

Páxinas