Circulares

 

A invasión de Rusia a Ucraína en febreiro de 2022 determinou a aparición de múltiples iniciativas a nivel europeo, estatal, rexional e local co obxectivo de apoiar na recuperación e reconstrución de Ucraína.

 

ACTOS CENTRAIS: DIFUSIÓN DIXITAL INTERNET E REDES SOCIAIS 26.06.2022

 

Con motivo da celebración do Día das Letras Galegas, que terá lugar o vindeiro 17 de maio de 2022, a Xunta de Voceiros da Fegamp na súa xuntanza ordinaria do 10 de maio, aprobou a declaración institucional que pode descargar a continuación a petición da Irmandade Xurídica Galega.

Páxinas