Circulares

 
CARTEL PANOS BRANCOS CONTRA A DROGA

ACTOS CENTRAIS: DIFUSIÓN DIXITAL INTERNET E REDES SOCIAIS 26.06.2020

 

ASUNTO: RÉXIME URBANÍSTICO APLICABLE AOS EDIFICIOS, CONSTRUCIÓNS E INSTALACIÓNS ERIXIDOS CON ANTERIORIDADE Á APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO EN SITUACIÓN DE FÓRA DE ORDENACIÓN (artigo 90.1 LSG) E AOS ERIXIDOS CON ANTERIORIDADE Á APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO QU

 

A MESA pola Normalización Lingüística editou esta guía para a promoción do uso do galego na administración local.

Máis información: www.amesa.gal 

amesa@amesa.gal

 
Cartel guía accesibilidade 2019

A continuación pode descargar un dossier básico "Guía de boas prácticas para a Accesibilidade das persoas xordas, xordocegas e con discapacidade auditiva" para tratar de conseguir a eliminación de Barreiras de Comunicación en todos os centros das Deputacións Provinciais e Concellos do territorio

 

Ante a preocupación de moitos agricultores e gandeiros polos danos producidos polo xabaril nos cultivos agrícolas , e dado que estes danos concéntranse principalmente en dous períodos críticos do ano: entre a sementeira do millo (principal cultivo afectado) ata o momento no que as plántulas acade

Páxinas