Novas Medio Ambiente

18/11/2015 

Contido: A xornada tomará a forma de mesa redonda e será presentada e moderada polo presidente de Sogama, contando coa participación dos representantes de tres dos principais Sistemas Integrados de Xestión de Residuos a nivel nacional.

16/11/2015 

Contido: 1º. A avespa velutina: aspectos biolóxicos e técnicos de interese práctico. 2º. Métodos de vixilancia e control aplicados no protocolo de actuación en Galicia. 3º. Experiencias prácticas dos grupos de emerxencias supramunicipais. 4º. Repercusión da avespa velutina na saúde.

10/11/2015 

Con data 4 de novembro de 2013 a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e a Entidade Pública Empresarial Augas de Galicia xunto coa Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) asinaron o “protocolo para o desenvolvemento do Pacto Local para a xestión do ciclo urbano

28/03/2015 

 

Contido: Nun momento no que a volta ao rural está en boga, toca reflexionar sobre as eivas e as vantaxes, as oportunidades e, tamén, os retos aos que se debe facer fronte nos próximos anos para garantir un rural vivo, xusto e ecolóxico.

Lugar: As Corcerizas

25/03/2015 

Xornada sobre o Real Decreto 476/2014, Rexistro Nacional de Movementos de Subprodutos Animais e os Produtos Derivados non Destinados a Consumo Humano.

10/03/2015 a 13/03/2015 

Para falaren sobre a 'Rede Natura 2000', a súa xestión e oportunidades para a poboación local.

04/03/2015 

Entre 2015 e 2020 a lexislación internacional sobre transporte marítimo está a punto de experimentar un cambio importante.

Páxinas