Ordenanzas

16/12/2015 

A Comisión Executiva e o Consello Federal da Fegamp aprobaron, o mércores 18 de marzo de 2015, o Plan de Transparencia e Bo Goberno para Entidades Locais, cuxo contido pódese descargar no seguinte pdf.

 

Modelo de ordenanza tipo municipal reguladora da xestión da Biomasa e distancias das plantacións.

 

Esta ordenanza regula a implantación da administración electrónica nos concellos mediante o impulso da utilización dos medios e canles electrónicas no desenvolvemento da actividade administrativa dos mesmos, tanto para a súa relación coa cidadanía como coas restantes administracións públicas, de