Áreas > Formación

Formación Continua

Ligazóns en Formación Continua

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 2020:

PECHADO O PRAZO DE INSCRICIÓN AGÁS NAQUELES CURSOS QUE AÍNDA TEÑEN PRAZAS LIBRES, TENDO EN CONTA O SEGUINTE:

  • AQUELAS PERSOAS QUE XA OS SOLICITARON DENTRO DO PRAZO DE INSCRICIÓNS ORDINARIO, NON TEÑEN QUE VOLVER FACELO. SÓ É PARA NOVAS INSCRICIÓNS.
  • SE VOSTEDE XA SOLICITOU 3 ACCIÓNS FORMATIVAS DENTRO DESTE PLAN, NON PODERÁ SOLICITAR MÁIS POR SER O NÚMERO MÁXIMO PERMITIDO. 

 

Problemas para ver algún ficheiro?

Algún navegador permite abrilo, cubrilo e asinalo electrónicamente sen ter que gardalo no ordenador.

No caso contrario pode descargalo pulsando sobre o ligazón do ficheiro co botón dereito do rato e pulsando en "Gardar ligazón como...". Unha una vez gardado no seu ordenador xa pode cubrilo, asinalo e envialo

Descargas: