Convenios

 

O convenio marco entre a Fegamp e o Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia, permitirá aos concellos galegos dispoñer de técnicos de gran preparación, de xeito individual, ou en agrupacións.

 

O convenio entre a Fegamp e a Universidade de Santiago de Compostela permitirá a realización de prácticas en entidades locais aos alumnos

 

Acordo de colaboración

Páxinas